Marco: hoe haal je het beste in je team naar boven? 

Motivatie hangt samen met teamontwikkeling. Teamontwikkeling is het creëren van een hecht collectief, waarin iedereen gemotiveerd is. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een teamcultuur.
Net als spelers doorlopen ook teams een ontwikkeling. Bruce Tuckman heeft deze groepsontwikkeling gevat in vier stadia: forming, storming, norming en performing. Een zeer inzichtelijk model om de ontwikkeling van het team tastbaar te maken. Volgens het model van Tuckman gaat een team verschillende stadia door, die elk zijn eigen kenmerken heeft. Echter, niet elk team doorloopt alle stadia, en kan blijven hangen of zelfs terug vallen in een vorig stadium. Hieronder worden elk van de stadia beschreven.

1️⃣Forming (oriëntatiefase)
Aardig gevonden worden, enthousiast en gemotiveerd zijn, rol onderzoeken, kwaliteiten afstasten en grenzen opzoeken.
Praktische implicaties:
• Opbouwen van een relatie
• Samenstellen teamdoelen
• Uitleg spelintentie
• Stimuleren onderlinge kennismaking spelers

3️⃣Norming (normeringsfase)
Acceptatie en respect voor ieders kennis en kunde, duidelijke rollen en posities, teamleden helpen en steunen elkaar.
Praktische implicaties:
• Spelers belonen voor gewenst gedrag
• Problemen aangeven die om een oplossing vragen
• Spelers aanmoedigen zelf initiatieven te nemen en ondersteunen bij het oplossen van conflicten
• Spelers betrekken bij besluitvorming

4️⃣Performing (prestatiefase)
Hecht collectief, eigen teamtaal, betrokkenheid naar elkaar, conflicten horen erbij, anticiperen op problemen.
Praktische implicaties:
• Delegeren van verantwoordelijkheden aan spelers
• Stimuleer spelers om continu stappen vooruit te maken
• Gericht blijven op signalen van over- en onderschatting
• Geniet!

Wanneer een team een bepaalde fase heeft bereikt, dan betekent dat niet dat het ook permanent is. Teams kunnen weer terug vallen in een voorgaande fase. Bijvoorbeeld wanneer de stress in een team oploopt, of wanneer er nieuwe teamleden bij komen, of uit het team verdwijnen.

Wat vind je van deze blog? Laat het weten in de reacties! ??