Persoonlijk Ontwikkelplan voor jeugdspelers ??

Zoals al meerdere keren benoemd werkt het stellen van doelen zeer motiverend voor kinderen. Je kunt hiervoor als trainer/coach de volgende structuur in een seizoen aanhouden: ?Persoonlijk ontwikkelgesprek begin seizoen (augustus) ?Evaluatie gestelde doelen voor de winterstop (december) ?Persoonlijk ontwikkelgesprek na de winter (januari/februari) ?Evaluatie doelen einde seizoen (mei)
Tijdens de individuele gesprekken bespreek je als trainer/coach/begeleider met elke speler zowel sportspecifieke, beweegvaardigheden als mindset/gedrag. Wees je er tijdens deze gesprekken van bewust dat feedback (kritiek) pas bij een speler aankomt als je gebruik maakt van het zogenaamde sandwich-model. Hierbij begin je met iets dat de speler goed doet, vervolgens geef je specifieke feedback over gedrag dat te veranderen is, en sluit je af met een aanmoediging. Zorg er daarnaast voor dat je als trainer tijdens de individuele gesprekken de juiste formulieren bij je hebt om de voortgang en bijvoorbeeld de doelen vast te leggen. Neem dit formulier ook mee naar de gesprekken verderop in het seizoen, zodat de vooruitgang gezamenlijk geëvalueerd kan worden. Stel veel vragen aan het kind, zodat de speler zelf na gaat denken over zijn/haar dromen en doelen. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: ?Wat vind je het leukste aan de sport? ?Waar ben je goed in? ?Wat kan er beter? ?Wat moet je leren om daarin beter te worden? ?Hoe ga je dat aanpakken? ?Hoe kan ik je daarbij helpen? Moet je een negatieve boodschap vertellen aan het kind, deel die boodschap dan meteen mede aan het begin van het gesprek en draai niet om de hete brij heen. Meer weten over een persoonlijk ontwikkelplan? ?