Hoe kun je kinderen optimaal leren bewegen??‍♀️

In een eerdere blog hebben we de voordelen van breed ontwikkelen benoemd tov één enkele sport beoefenen. In deze blog gaan we in op hoe je bepaalde bewegingen het beste kan aanleren aan kinderen. Aanleren van bewegingen kun je expliciet doen of impliciet. Bij expliciet leren worden veel en vaak gedetailleerde instructies worden gegeven over hoe een beweging uit dient te voeren. Bij impliciet leren wordt het bewegen geoefend zonder kennis te vergaren over de precieze uitvoering van de beweging. Een voorbeeld hiervan is een dubbeltaak, tijdens het dribbelen tegelijkertijd een rekensom oplossen. Verschillende onderzoeken laten zien dat impliciet leren meer resultaat oplevert dan expliciet leren.
Vormen van impliciet leren zijn: 1️⃣Leren met externe focus Hierbij gebruiken we altijd het voorbeeld van Pierre van Hooijdonk. Hij gaf in een interview aan dat hij vlak voor het nemen van zijn succesvolle vrije trappen altijd naar de kruising keek ipv de bal of zijn voeten. Dit leverde hem meer succes op dan te veel bezig zijn met hoe de bal te raken. 2️⃣Differentieel leren Je kunt eindeloos variëren binnen je training met materialen, regels, veldafmetingen, goals, scenario’s (bijv 1-0 voor of achter), ondergronden, opdrachten en je rol als coach. 3️⃣Observerend leren Werk altijd met plaatje, praatje, daadje en laat ze oefeningen aan elkaar voordoen en elkaar helpen om bewegingen beter uit te voeren. 4️⃣Analogie leren Werk met beeldspraak, bijvoorbeeld punaise in de hak bij het lopen en rode loper bij het verdedigen van de tegenstander. 5️⃣Dwangstelling leren Je creëert de situatie hierbij zo, dat de gewenste beweging wel moet worden uitgevoerd. Zet je bijvoorbeeld grote goals neer, dan weet je dat de kinderen veel gaan schieten op goal. Maak je een breder veld, gaan de kinderen meer breed spelen ipv diep. 6️⃣Foutloos leren Je maakt de oefeningen steeds iets moeilijker om de bewegingen steeds beter uit te gaan voeren. Bijv. de afstand steeds iets verder vergroten tot een goal. Heel veel succes op de training!?