Breed motorisch scholen in de praktijk ?‍♀️

Er zijn tien grondvormen van bewegen te onderscheiden: 1. Gaan en lopen 2. Balanceren en vallen 3. Stoeien en vechten 4. Springen en landen 5. Rollen, duikelen en draaien 6. Trappen, schieten en mikken 7. Gooien, vangen, werpen e slaan 8. Klimmen en Klauteren 9. Zwaaien en slingeren 10. Bewegen op muziek
In de ideaalsituatie komen alle kinderen gedurende hun jeugd in aanraking met deze grondvormen van bewegen. De praktijk wijs echter uit dat kinderen steeds minder buiten spelen, kwalitatief mindere gymles krijgen en steeds eerder voor één specifieke sport kiezen. Hierdoor komen kinderen niet in aanraking met een breed scala aan beweegvaardigheden, die wel van belang zijn om een gezond lichaam te ontwikkelen die tegen een stootje kan. Het ontbreekt veel verenigingen aan de knowhow, geld en vooral tijd om de grondvormen in een trainingsweek aan te bieden zonder de doelsport uit het oog te verliezen. Daarom kan wat mij betreft de warming-up van iedere training worden gebruikt om beweegvaardigheden die belangrijk zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie kinderen, aan te bieden. Beweegvaardigheden per leeftijdscategorie (7 t/m 12 jaar) In deze leeftijd zijn vooral balanceren, stoeien en vechten, rollen, duikelen en draaien, gooien en vangen, werpen en slaan, gaan en lopen en springen en landen en in mindere mate bewegen op muziek, klimmen en klauteren en zwaaien van belang. Train deze vaardigheden bij een balsport met de bal erbij, zodat ze het gevoel krijgen dat ze de sport zelf aan het beoefenen zijn. (13 t/m 15 jaar) In deze categorie wordt houdingsinstructie heel erg belangrijk. De afhangende schouders van pubers zijn makkelijk voor de geest te halen. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan flexibiliteit. Wanneer kinderen in deze leeftijdscategorie groeien, dan kunnen de spieren het groeien van de botten niet meer aan. Hierdoor raken spieren overbelast. Om ze te ontlasten kan het rekken van spieren verlichting geven en blessures aan spieren voorkomen. (16 jaar en ouder) In deze leeftijdscategorie kan kracht met snelheid worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan sprongvormen met (lichte) gewichten erbij. Ook zijn nog steeds de beweegvaardigheden die in de eerste leeftijdscategorie van belang zijn, nu ook nog trainbaar. Vragen of meer weten? ?