Sportverenigingen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen!

Als we kijken naar de mogelijkheden tot bewegen en sporten voor kinderen, dan kun je grofweg de volgende domeinen onderscheiden:
  • Buitenspelen
  • Gymles op school
  • Sportvereniging doelsport
  • Sportvereniging andere sport
Als we vervolgens kijken in welke domeinen kinderen tegenwoordig actief zijn, dan kunnen we het volgende concluderen:
  • Buitenspelen ❌
  • Gymles op school ❌
  • Sportvereniging doelsport ✅
  • Sportvereniging andere sport ❌
Buitenspelen doen kinderen veel minder dan vroeger, waardoor zij niet meer opgroeien met de grondvormen van bewegen zoals stoeien, klimmen en balanceren. De gymles op school wordt vaak verzorgd door de groepsleerkracht met een aantekening voor gym. Van deze docent wordt verwacht dat er een kwalitatief goede gymles wordt gegeven, in de praktijk worden vaak zeer eentonige gymlessen voorgeschoteld aan de kinderen. Op de sportvereniging wordt vaak al vanaf jonge leeftijd zeer eenzijdig getraind, dat wil zeggen enkel en alleen op vaardigheden gericht op de doelsport. Een andere sport schiet er door de drukke schema’s van zowel de ouders als de kinderen bij in.  Wat houd je dan over qua gevarieerd beweegonderwijs voor kinderen?! Precies, helemaal niets! Daarom vinden wij dat ook de sportverenigingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de strijd aan te gaan met deze maatschappelijke trend. Bied grondvormen van bewegen aan voor kinderen in het basisonderwijs, stimuleer oefeningen voor de core en flexibiliteit in de groeispurt en voeg krachttraining toe aan de leeftijden in de bovenste leeftijdscategorieën van de jeugdopleiding. Scopo Atletico ondersteunt al een aantal verenigingen in dit proces door middel van het inzetten van (fysieke) trainers en/of coördinatoren. Meer weten? Info@scopoatletico.nl