Reactie Scopo Atletico op Haarlems Sportakkoord

De ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn:
 1. Inclusief sporten en bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Vaardig in bewegen
 6. Topsport die inspireert
Scopo Atletico draagt voornamelijk bij aan de volgende ambities: Ambitie 3: Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Professionalisering duidt op het verbeteren van kennis en vaardigheden van bestuurders, technisch en arbitrerend kader en op het vergroten van inzet van professionals (betaalde krachten). Daarbij is professionele ondersteuning mogelijk van sport en beweegaanbieders.
Scopo Atletico zet betaalde (technisch) coördinatoren & trainers in bij sportverenigingen.
 • Groei van het geschoolde kader
Scopo Atletico verzorgt interne scholingen voor trainers op het gebied van positieve coaching (groeimindset), bewegen en sociale interactie.
 • Hogere kwaliteit verenigingsondersteuning
Scopo Atletico biedt verenigingsondersteuning in de vorm van het (mede)ontwikkelen van (technisch) beleid, inzet coördinatoren en trainers.
 • Het ontwikkelen en professionaliseren van de arbeidsmarkt voor trainers die hier hun vak van willen maken
Scopo Atletico biedt trainers de kans van het trainersvak hun vak te maken
 • Het ondersteunen en begeleiden van verenigingen bij het ontwikkelen van technisch beleid
Scopo Atletico heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van technisch beleid
 • Het breed implementeren van vernieuwende en succesvolle sport- en beweegconcepten
Scopo Atletico heeft een methode ontwikkeld om gevarieerd bewegen te integreren in het aanbod binnen de sportvereniging
 • Het stimuleren van sportaanbieders met een financiële ondersteuning die een pilot willen draaien met een voor hen nieuwe bindingsvorm
Zie bovenstaand   Ambitie 4: Positieve sportcultuur
 • Norm om welzijn boven winst te stellen voor kinderen
Scopo Atletico kan workshops verzorgen over groeimindset voor verenigingen
 • Sportclubs worden ondersteund in manieren waarop ouders kunnen bijdragen aan de positieve sportcultuur op en rondom het sportterrein
Scopo Atletico kan workshops verzorgen over groeimindset voor verenigingen
 • Het implementeren van Coach de Coach trajecten. Op lokaal niveau worden coaches ingezet die trainers en coaches trainen en begeleiden bij het vormen van een pedagogisch klimaat.
Scopo Atletico zet coördinatoren in die hiervoor kunnen worden ingezet   Ambitie 5: van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Het uitnodigen van bestaande sportopleidingen om de in het onderwijs gebruikte leerlijn van jonge kinderen meer te gaan gebruiken.
Scopo Atletico is in staat om de grondvormen van bewegen te koppelen aan de doelsport in een leerlijn
 • Het intensiveren van de ontsluiting en toegankelijk maken van beweegprogramma’s voor de kinderopvang, ouders, het onderwijs, sportclubs en voor in de wijk.
Scopo Atletico heeft oefenstof beschikbaar om alle grondvormen te trainen in een jaar.
 • Het ontwikkelen van een scholing voor trainers en coaches in de sport en voor buurtsportcoaches met betrekking tot brede motorische vaardigheden bij kinderen.
Scopo Atletico heeft een scholing ontwikkeld mbt het implementeren van motorische vaardigheden in de jeugdopleiding of via buurtsportwerk.
 • Het ondersteunen van sportaanbod op de buitenschoolse opvang
Scopo Atletico heeft een trainerspool met gekwalificeerde trainers